Γίνεται γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 στις 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Πλατανιά περιόδου 2014 – 2016.

Ο απολογισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στο Γεράνι Κυδωνίας.