Ο Δήμος Κισσάμου σας ενημερώνει ότι το έργο  του βιολογικού καθαρισμού, βρίσκεται στην τελευταία φάση ολοκλήρωσής του.

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  στην περιοχή  μας, ένα έργο που διατηρεί καθαρή την πόλη μας και βοηθά την τουριστική της ανάπτυξη, καθώς καταργούνται σταδιακά οι απορροφητικοί βόθροι που υποβαθμίζουν συνεχώς την ποιότητα των υπογείων νερών. 

Για να  λειτουργήσει όμως σωστά, απαιτείται να συνδεθούν υποχρεωτικά , από το νόμο,  τα ακίνητα ( κατοικίες ή επιχειρήσεις) , για τη διάθεση των λυμάτων τους στο βιολογικό καθαρισμό.

Το κόστος της κατασκευής των εξωτερικών , αυτών, διακλαδώσεων και των φρεατίων του, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νόμους που ισχύουν, δεν χρηματοδοτείται , από κάποιο πρόγραμμα ή άλλο φορέα, αλλά- όπως συμβαίνει παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και επιβαρύνει όλους , όσους συνδέονται στον βιολογικό καθαρισμό και αντιστοιχεί στο σύνολο της κάθε οικοδομής. Εκτός  από το παραπάνω θα πρέπει να καταβληθούν και  τα τέλη ή δικαιώματα σύνδεσης, με την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό, τα οποία, για λόγους αναλογικότητας και δικαιοσύνης , κυμαίνεται ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων.

Στο επόμενο διάστημα , θα συνταχθούν από το Δήμο, οι βεβαιωτικοί κατάλογοι, για την είσπραξη αυτού του ποσού και γι αυτό καλούμε τους υπόχρεους για ενημέρωση και παροχή διευκρινήσεων, μέχρι 31/3/2017 στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου.

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση αλλά και δικαίωμα όλων μας να συμβάλλουμε, με την άμεση και εμπρόθεσμη καταβολή , των παραπάνω, μικρότερων δυνατών , δαπανών σύνδεσης και κατασκευής διακλαδώσεων και τελών αποχέτευσης, που μέσα στην δίνη και την κορύφωση της οικονομικής κρίσης ο δήμος Κισσάμου αποφάσισε να διευκολύνει τους δημότες στην καταβολή αυτών ως εξής:

Όσοι πληρώσουν τα τέλη σύνδεσης εφάπαξ, θα έχουν έκπτωση 15% και όσοι πληρώσουν τα τέλη σύνδεσης με προκαταβολή το 20% θα  μπορούν τα υπόλοιπα  να τα καταβάλουν  σε έξι τριμηνιαίες δόσεις. 

Αυτοί όμως, που  δεν συνδεθούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας εκτός των τελών χρήσης, θα τους επιβάλλεται και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, πρόστιμο 200,00 ευρώ το έτος ανά ιδιοκτήτη.

Με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, στην οποία όλοι, πρέπει να συμβάλλουμε, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας, αλλάζει η ζωή στην πόλη της Κισσάμου, βελτιώνεται η ποιότητα της, προστατεύεται το περιβάλλον, λύνεται οριστικά το πρόβλημα διάθεσης των λυμάτων και στηρίζεται η τοπική οικονομία και η περαιτέρω, τουριστική της ανάπτυξη.