Οι φαρμακοποιοί διαφωνούν με την αναθεώρηση των πληθυσμιακών κριτηρίων, θεωρώντας πως θα οδηγήσει σε υπερβολική αύξηση του αριθμού των φαρμακείων άρα και της δαπάνης.

Παράλληλα, ο Σύλλογος πρότεινε την αύξηση του αριθμού των φαρμακείων που θα λειτουργούν το Σάββατο σε ποσοστό 25%, κάτι που, όπως διευκρινίζει, σημαίνει τουλάχιστον 800 φαρμακεία για την Αθήνα.

Η θέση του υπουργείου, αντιθέτως, είναι να επιτρέπεται να λειτουργούν όλοι και να είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε φαρμακείου αν θα ανοίξει ή όχι.
Το ελάχιστο ποσοστό ανοικτών φαρμακείων, με βάση τη θέση του υπουργείου, θα καθορίζεται από τον περιφερειάρχη αντί τον οικείο σύλλογο.

Ωστόσο, Οι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι υπήρξε σύγκλιση με το αρμόδιο υπουργείο στα εξής θέματα:

  • Η αρμοδιότητα για τα φαρμακεία αφορά τον υπουργό Υγείας αποκλειόμενης κάθε άλλης αναφοράς στο πολυνομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα. Ο λόγος είναι ότι τα φαρμακεία αποτελούν μονάδες υγείας και όχι απλά εμπορικά καταστήματα.
  • Θέσπιση κλιμακωτής έκπτωσης προς τα ασφαλιστικά ταμεία τηρούμενης της αναλογίας 1 προς 3 σε σχέση με επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας. Βασική προϋπόθεση η εμπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με το νόμο (45 ημέρες) των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία.
  • Αποδοχή από το υπουργείο της πρότασης του Συλλόγου για διευκόλυνση της πρόσβασης νέων φαρμακοποιών με την συστέγαση τους με παλαιούς, χωρίς αύξηση του αριθμού των φαρμακείων.