Το στρατηγικό μέλλον της Κρήτης όχι μόνο ως νησί, αλλά ειδικά ως περιφέρεια της Ελλάδας βρίσκεται Νότια λόγω της Ελληνικής ΑΟΖ.

Σίγουρα η ύπαρξη 9 θαλάσσιων οικοπέδων είναι μια σοβαρή ένδειξη, αφού αυτά τεμαχίστηκαν μετά από τις σεισμικές έρευνες της νορβηγικής εταιρίας PGS, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε κοιτάσματα-στόχους.

Επίσης με τα δεδομένα της ανακάλυψης του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος Ζορ στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ αλλά και του κοιτάσματος-στόχου που βρίσκεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 11 στην Κυπριακή ΑΟΖ, όλο και περισσότεροι βλέπουν ότι υπάρχουν ανάλογα κοιτάσματα Νότια της Κρήτης και ειδικά στα θαλάσσια οικόπεδα που έχουν ήδη ορίσει.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Κρήτη που θα αποτελεί πέρασμα και για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed αλλά και για το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia Interconnector, θα είναι επίσης και πηγή ενέργειας.

Δηλαδή δεν πρόκειται να μην υπάρξει αξιοποίηση της περιοχής. Και θα ήταν καλό οι Κρητικοί που διαθέτουν οικόπεδα στη Νότια Κρήτη που τα βλέπουν μόνο ως κατσάβραχα να μην τα πουλούν σε οποιαδήποτε τιμή επειδή εκεί βρίσκεται το μέλλον. Έτσι η Περιφέρεια της Κρήτης πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνει δυναμικά τους Κρητικούς για να ξέρουν ότι σε κάποια φάση θα δουν επί του πρακτέου τη δημιουργία ενός τερματικού σταθμού LNG που παρέχει εκατό χιλιάδες θέσεις εργασίας λόγω των απαιτήσεων της λειτουργίας του.