Αγωνία σε πολλούς έχει προκαλέσει η επικείμενη και στα Χανιά ανάρτηση δασικών χαρτών καθώς αυτή φαίνεται ότι θα επιφέρει αλλαγές στον χαρακτηρισμό περιοχών που οι ιδιοκτήτες τους σήμερα χρησιμοποιούν ως γεωργικές ή κτηνοτροφικές

Η ούτως ή άλλως επιβεβλημμένη και πολλά χρόνια καθυστερημένη ανάρτηση των δασικών χαρτών εκτιμάται ότι θα ανοίξει αρκετές πληγές σε δεκάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων στον νομό Χανίων οι οποίοι ενδέχεται να δουν χαρακτηρισμένες ως δασικές, περιουσίες τις οποίες κατέχουν με τίτλους και χρησιμοποιούν ως γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις.

Στην αντιπεριφέρεια Χανίων πραγματοποιήθηκε μάλιστα σήμερα μια πρώτη συνάντηση φορέων καθώς τώρα οι υπηρεσίες και στα Χανιά βρίσκονται ακόμα εν αναμονεί οδηγιών. Όταν αποσαφηνιστεί πλήρως η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα υπάρξει ευρύτατη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων.

Οι δασικοί χάρτες δεν θα επηρεάσουν άμεσα αλλά έμμεσα το ιδιοκτησιακό

Σε μια πρώτη πάντως προσέγγιση του θέματος, ξεκαθαρίστηκε από τη Διευθύντρια του Δασαρχείου Χανίων, Πολύμνια Σκλαβάκη ότι ο δασικός χάρτης δεν θίγει άμεσα το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων το επηρεάζει όμως έμμεσα καθώς τα δάση έχουν ξεχωριστό ιδιοκτησιακό καθεστώς από τις γεωργικές εκτάσεις. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες θα φανεί ότι δεν είναι γεωργικές όμως, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από ενστάσεις να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους ώστε να υπάρξει τελεσίδικος χάρτης.

Ποιες είναι οι πρώτες περιοχές στα Χανιά για τις οποίες θα αναρτηθούν χάρτες

Δασικός χάρτης θα αναρτηθεί για όλες τις περιοχές του νομού Χανίων στις οποίες θα γίνει κατηγοριοποίηση των γαιών. Η διαδικασία ωστόσο θα ξεκινήσει πρώτα από τη ζώνη της παλαιάς κτηματογράφησης η οποία αφορά στον δήμο Χανίων, παλιά κοινότητα Κουνουπιδιανών, Νεροκούρου, ένα κομμάτι της Σούδας, ένα κομμάτι των Μουρνιών, Δαράτσο, Γαλατά

 

 
 

Στη συνάντηση επισημάνθηκαν οι ιδιαιτερότητες που ισχύουν στις εκτάσεις του νομού Χανίων αλλά και της Κρήτης ευρύτερα, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών. 

 
 

Αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1995 ξεκίνησε η προσπάθεια κατάρτισης των δασικών χαρτών, ο χαρακτηρισμός και κατηγοριοποίηση των γαιών αλλά τίποτα δεν προχώρησε και κάθε διαδικασία σταμάτησε και πάγωσε με αποτέλεσμα να βρεθούμε ως χώρα στο "και πέντε" για κάτι που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί χρόνια πριν.