Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ( 2 μήνες) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕΡ

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, δύο άτομα με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων και ΤΕ Ζωικής Παραγωγής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας της Π.Ε.Ρ. από 15/3/17 – 21/3/17 (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, τηλ: 28313 40721 & 40735), ενώ το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr  (θέσεις εργασίας).