Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 30 Μαρτίου στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στις 30-3-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Υπηρεσίας θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 24-3-2017.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας (Δημοκρατίας 32) και στο τηλέφωνο 2831343101.