Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20/3/2017 και ώρες 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ., την Τρίτη 21/3/2017 και ώρες 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ. και την Τετάρτη 22/3/2017 και ώρες από 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου.

Συνεδρίασε στις 11/3/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00μ.μ. η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε  παρουσία δικαστικού Αντιπροσώπου στο Ετήσιο & Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του Σωματείου Μαγείρων βοηθών και λοιπού προσωπικού κουζίνας Ν. Ηρακλείου στις 11/3/2017 για την διενέργεια των εκλογών του Σωματείου.

Συγκροτήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο την Αναστασάκη Δέσποινα και μέλη τους 1. Μουτσάκη Στυλιανός και 2. Φανουράκη Μαρίνα .

Μετά από εισήγηση της Προέδρου Αναστασάκη Δέσποινα και με την σύμφωνη γνώμη των μελών η εφορευτική επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να δέχεται υποψηφιότητες για τα όργανα του Σωματείου από την Τρίτη 14/3/2017 έως και την Πέμπτη 16/3/2017 και ώρες από 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου μας στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου όπου και λήγει η ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Καταστατικού του Ε.Κ.Η.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 20/3/2017 και ώρες 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ., την Τρίτη 21/3/2017 και ώρες 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ. και την Τετάρτη 22/3/2017 και ώρες από 12:00μ.μ. έως 18:00μ.μ. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου.

Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αίτηση στο πρωτοδικείο για ορισμό Δικαστικού Αντιπροσώπου.