Το έργο χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 με  συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.     

 

Υπογράφηκε σήμερα 15/03/2017 από τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΞΟ Α.Ε Τ.Ε. η σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο “Έργα Εγγείων Βελτιώσεων οικισμού Ασή Γωνιάς Δήμου Αποκορώνου” προϋπολογισμού μελέτης 509.942,55 € (με Φ.Π.Α.).

Τα προτεινόμενα έργα εγγείων βελτιώσεων του οικισμού Ασή Γωνιάς περιλαμβάνουν τους αγωγούς άρδευσης, με τα απαραίτητα φρεάτια και συσκευές, το νέο αντλιοστάσιο και τις δύο νέες δεξαμενές αποθήκευσης νερού. Οι προς κατασκευή αγωγοί άρδευσης είναι κυρίως αγωγοί βαρύτητας. Δηλαδή τροφοδοτούνται από ταμιευτήρα ή από δεξαμενή σε υψηλή στάθμη. Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) τρίτης γενιάς. Θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες ονομαστικής πιέσεως 10 και 16 atm, κατά περίπτωση ώστε να είναι ανθεκτικοί στις πιέσεις λειτουργίας των έργων. Οι διάμετροι των αγωγών έχουν υπολογισθεί από DN90 mm έως DN140 mm.

Οι νέες δεξαμενές αποθήκευσης νερού προτείνονται σε θέσεις που απαιτείται η αύξηση του αποθηκευτικού όγκου ή η δημιουργία νέου. Προτείνεται η κατασκευή δύο νέων μεταλλικών δεξαμενών που έχουν ωφέλιμο όγκο 100 m3 και 1000 m3 αναλόγως της ημερήσιας κατανάλωσης νερού στην περιοχή εξυπηρέτησης και των υφιστάμενων αντίστοιχων έργων υποδομής.

Το παραπάνω έργο αποτελεί σημαντικότατη παρέμβαση στα όρια του οικισμού και στην ευρύτερη περιοχή καθώς στοχεύει στην προμήθεια νερού επαρκούς ποσότητας για την ικανοποίηση των πάσης φύσεως αναγκών σε νερό, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα και την οικονομική εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και κατ' επέκταση των σχετικών με την αγροτοκτηνοτροφία δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των υδατικών πόρων και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

Το έργο είχε ξεκινήσει το 2015 με άλλη ανάδοχο εταιρεία η οποία όμως δεν το ολοκλήρωσε ποτέ κατά συνέπεια ο Δήμος Αποκορώνου προχώρησε στη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης και σήμερα προχωρώντας στον επόμενο μειοδότη ολοκληρώνει την κατασκευή του.