Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, παρουσία του Κ. Μητσοτάκη ο κ.Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα 5 πιο φλέγοντα θέματα που αφορούν στον κλάδο των ΚΞΓ και επέδωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικό υπόμνημα.

Ο Πρόεδρος, κ. Χατζηδάκης Γιώργος και ο Αντιπρόεδρος, κ.Κουταλάκης Νίκος, συμμετείχαν  χτες Τρίτη 14/3/2017 σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου κατά την οποία ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ.Μητσοτάκης Κυριάκος, συνάντησε και άκουσε τους εκπροσώπους των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων του Νομού Ηρακλείου.

Λαμβάνοντας το λόγο ο κ.Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα 5 πιο φλέγοντα θέματα που αφορούν στον κλάδο των ΚΞΓ και επέδωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικό υπόμνημα.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι έχει προσωπικό ενδιαφέρον για γενικότερα θέματα εκπαίδευσης, ότι έχει ενημερωθεί για σχετικό έγγραφό μας προς την επιτροπή επιστημονικών φορέων και ότι ο επικεφαλής της επιτροπής παιδείας της παράταξης αλλά και ο ίδιος, αν κριθεί σκόπιμο, διατίθενται να συναντήσουν εκπροσώπους του κλάδου μας.  "Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο συζήτησης για τα κλαδικά σας θέματα όπως τα θέτετε και ιδιαιτέρως επειδή το δημόσιο δεν μπορεί να στραγγαλίζει εσάς την ώρα που αφήνει άλλους να δρουν ανεξέλεγκτα" σχολίασε.

Το υπόμνημα:

"Προς: Πρόεδρο ΝΔ, κ.Μητσοτάκη Κυριάκο

Θέμα: Πέντε κλαδικά προβλήματα - πέντε προτεινόμενες λύσεις

1) Βελτίωση ορισμένων διατάξεων ν. 4093/2012 περί αδειοδότησης Kέντρων Ξένων Γλωσσών.

Προβλήματα:   

α) Προσκόμιση ενημεροτήτων Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε

β) Ποινική δίωξη κατά ιδιοκτητών

γ) Πυρασφάλεια

δ) Ανανέωση άδειας λειτουργίας ανά 2ετία

Λύσεις:

α) Εξάλειψη της απαίτησης αφ’ ενός επειδή κάτι αντίστοιχο δεν απαιτείται για   κανένα άλλο επάγγελμα, όταν πρόκειται για απλή ανανέωση άδειας, και, αφ’ ετέρου λόγω της δυσμενούς οικονομικής πραγματικότητας.

β) Παύση απειλής ποινικής δίωξης κατά του ιδιοκτήτη ακόμη και στην περίπτωση λάθους του μηχανικού που συνέταξε τον φάκελο αδειοδότησης

γ) Παύση της δυσμενώς επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου περί πυρασφάλειας/πυροπροστασίας.

δ) Ανανέωση ανά 5ετία, αφού τα Κ.Ξ.Γ ούτε αρχίζουν ούτε παύουν ευκαιριακά την λειτουργία τους.

2) Πρόβλημα: Διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων επαρκειούχων.

Λύση:  Πρέπει αυτά να διασφαλισθούν οριστικά και να αναγνωρισθεί ο χρόνος πραγματικής εργασιακής εμπειρίας τους.

 3) Πρόβλημα: Μη αναγνώριση Ελληνικών τίτλων γλωσσομάθειας. 

 Λύση:   Επιβάλλεται, επιτέλους, η αναγνώριση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Palso/Laas επιπέδων First Step, Pre A1, A1, A2, B1,B2 όχι μόνο επειδή αναγνωρίζεται πλέον μεγάλος αριθμός αντίστοιχων ξένων πιστοποιητικών, αλλά κι επειδή τα θέματα τους  συντάσσονται από καθηγητές των ξενόγλωσσων τμημάτων Ελληνικών πανεπιστημίων και διαθέτουν αξιολόγηση και πιστοποίηση ICC (Ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης). Έχουν δε, ήδη από το 2014  εγγραφεί στην Μονάδα Γλωσσικής Πολιτικής (Language Policy Unit)  της Επιτροπής Επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών (European Language Portfolio Validation  Committee EVC).

4) Πρόβλημα: Αναγνώριση πιστοποιητικών που δεν εξετάζουν και τις τέσσερις δεξιότητες.

    Λύση:     Θα πρέπει το δημόσιο να αναγνωρίζει μόνο τα πιστοποιητικά εκείνα τα οποία εξετάζουν και τις τέσσερις δεξιότητες (listening, reading, writing, speaking), ακριβώς επειδή έχει ήδη γίνει δεκτή σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους και υπάρχει υποχρεωτικός νόμος, ο οποίος δεν εφαρμόζεται.

5) Πρόβλημα: Παράνομα «οικοδιδασκαλεία» και ιδιαίτερα.

    Λύση: Διαμόρφωση, επιτέλους, πολιτικής βούλησης στην κατεύθυνση της πάταξης της παραοικονομίας στον κλάδο, η οποία θα προσφέρει σημαντικά έσοδα στο δημόσιο και θα προστατεύσει τις νομίμως  λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Γ.Χατζηδάκης                                                                                      

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Αθ.Τερζάκη"