Εχθές Τρίτη 14/3/2017 συνεδρίασαν οι εκλεγέντες που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Επισκευαστών Ελαστικών Νομού Ηρακλείου,  προκειμένου τη σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν ψηφοφορίας η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μηλιαράκης Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χειμωνίτης Κων/νος

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χατζάκης Κων/νος

ΤΑΜΙΑΣ Χατζάκης Νικόλαος

Μέλος Χαραλαμπίδης Αντώνιος

Μέλος Φανουράκης Γεώργιος

Μέλος Σχοιναράκης Εμμανουήλ