Ψαλμούς από τη Βυζαντινή χορωδία Κρήτης στους Γ' Χαιρετισμούς

Στους Γ΄ Χαιρετισμούς στις 17 Μαρτίου 2017 η «Βυζαντινή χορωδία Κρήτης» θα ψάλει στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ηρακλείου.

Η χορωδία θα ψάλει υπό τη Διεύθυνση του Άρχοντος Διδασκάλου κ. Ιωάννου Δαμαρλάκη.