Ένας δρόμος ελπίζαμε ότι θα τελειώσει γρήγορα και αυτός πάει για το…2012! Το υπουργείο έδωσε την…τέταρτη κατά σειρά παράταση στον εργολάβο του δρόμου της Μεσαράς που προβλεπόταν ρητώς ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2009 θα ήταν έτοιμος.

Την απόφαση για τη νέα παράταση του έργου υπέγραψε μόλις προχθές ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών κ. Οικονομίδης επικαλούμενος την εισήγηση του συμβουλίου δημοσίων έργων και της Διαχειριστικής Αρχής , τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου , αλλά σε…αστοχίες και σε αρχαία που βρέθηκαν !

Πατρις