Σωρεία ερωτημάτων από την αντιπολίτευση για τη λειτουργία των λατομείων στο Ακρωτήρι και τον ρόλο του Δήμου Χανίων 

Στο μικροσκόπιο επιχειρήθηκε να μπει χθες στο Δ.Σ. Χανίων, η λειτουργία των λατομείων στο Ακρωτήρι, η επιβάρυνση ή όχι του περιβάλλοντος και ο ρόλος του Δήμου Χανίων ο οποίος έχει οικονομικές απολαβές από τη δραστηριότητα αυτή.

Ωστόσο, οι λίγες και τυπικές απαντήσεις που δόθηκαν εγείρουν επιπλέον ζητήματα.

Η επερώτηση που είχε καταθέσει η "Πρωτοβουλία Πολιτών - Πρώτα ο άνθρωπος" εδώ και 40 ημέρες και τελικά δεν συζητήθηκε ούτε χθες ζητά να μάθει αν ο Δήμος που έχει άμεσο οικονομικό συμφέρον από τις δραστηριότητες αυτές στην περιοχή ως μέτοχος μιας από αυτές, έχει έσοδα από τέλη.

Επιπλέον ρωτά αν ο Δήμος Χανίων κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμα που επιβλήθηκαν για περιβαλλοντικές παραλείψεις από την πλευρά των επιχειρήσεων αυτών, ενώ ερωτήθηκε αν έχει γίνει χημική ανάλυση του νερού που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίες και υπάρχει ρολόι που να μετρά και να χρεώνει την κατανάλωση αυτή του νερού.

Αναλυτικά η επερώτηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών - Πρώτα ο Άνθρωπος

"Κύριε Πρόεδρε,

Η λειτουργία των λατομείων στη περιοχή του Ακρωτηρίου καθώς και οι συναφείς εργασίες σχετικών επιχειρήσεων, αποτελούν δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με τις ευθύνες που έχει ο Δήμος μας απέναντι στους δημότες και που αφορούν περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις στην περιοχή, τα οικονομικά και τις υπηρεσίες του Δήμου.      

Αρχικά, λόγω των έντονων δραστηριοτήτων των λατομείων και των επιπτώσεων τους στο φυσικό περιβάλλον, είναι κατά το νόμο υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να προχωρούν σε εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, χωματουργικές εργασίες κ.λπ.), όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύουν τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Είναι γνωστό ότι μετά από ελέγχους που έγιναν παλαιότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχουν βγει τρία πορίσματα από ΚΕΠΕ για επιβολή προστίμων σε όλες τις εκεί δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις για περιβαλλοντικές παραλείψεις.

Αφού ο Δήμος έχει το 20% των μετοχών μίας από αυτές (ΛΑΧΟΡ) συμμετείχε οικονομικά στην πληρωμή των προστίμων; Ποια η επιτροπή που ελέγχει την υλοποίηση της ΜΠΕ στη περιοχή, ποιος ο εκπρόσωπος του Δήμου σε αυτήν την επιτροπή; Έγιναν τα τελευταία χρόνια έλεγχοι και ποια τα πορίσματα αυτών των ελέγχων; Αν ως Δήμος Χανίων δεν μπορούμε επαρκώς να ελέγξουμε αν υπάρχουν τυχόν παραλείψεις, γιατί δεν καλούμε τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για να εκθέσουν τις απόψεις τους;

Γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες στα λατομεία έχουν άμεση σχέση με τα οικονομικά του Δήμου. Πέρα από τη συμμετοχή του δήμου με 20% στη ΛΑΧΟΡ, ο Δήμος, η ΔΕΥΑΧ και η ΔΕΔΙΣΑ έχουν οικονομικό συμφέρον και από τις δραστηριότητες μεταποίησης και επεξεργασίας που γίνονται στην περιοχή (FINOMIX , FINOMAR και ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ). Για τις παραπάνω δραστηριότητες αναλογούν έσοδα από δημοτικά τέλη.

Ερωτούμε, λοιπόν, τη ΔΕΥΑΧ, αν έχει γίνει χημική ανάλυση του νερού καθώς και έλεγχος για την προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Είναι προφανές ότι αν χρησιμοποιείται νερό από το δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να υπάρχει και ρολόι της ΔΕΥΑΧ που να μετρά τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται, άρα και έσοδα στην επιχείρηση του δήμου. Να ρωτήσουμε επίσης τη ΔΕΔΙΣΑ ποια είναι τα τέλη που εισπράττει με βάση τη συνολική έκταση που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και αν έχει γίνει έλεγχος διασταύρωσης των m2 που δηλώνονται από τις εταιρείες σε σχέση με αυτά που πραγματικά χρησιμοποιούν.

Επιπλέον, ρωτάμε τις οικονομικές υπηρεσίες εάν εισπράττονται τα αναλογούντα τέλη από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τέλος, θέλουμε να ρωτήσουμε την Πολεοδομία του Δήμου αν έχει ελέγξει τα κτίρια και τις υποδομές των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων για το αν διαθέτουν τις κατά το νόμο άδειες."