Ξεκίνησε η έκδοση και διάθεση νέων σημάτων 2017 για την περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης, στους δικαιούχους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο αρμόδιο Γραφείο.: κα Ρούλα Ρουσάκη, 1ος όροφος στο κτίριο Δημαρχείου, τηλ: 28313 41380