Για τα ίδια τετραγωνικά και την ίδια κατανάλωση ο Χανιώτης πληρώνει το διπλάσιο στη ΔΕΥΑΧ απ' ό,τι ένας Αθηναίος στην ΕΥΔΑΠ

Τον κούκο αηδόνι πληρώνει ο Χανιώτης καταναλωτής την ύδρευση και αποχέτευση, όχι λόγω της τιμής κατανάλωσης αλλά λόγω παγίων που σε άλλους λογαριασμούς δεν υπάρχουν.

Για παρόμοια τετραγωνικά μέτρα (18 κ.μ στα Χανιά, 17 κ.μ στην Αθήνα) ο Χανιώτης καταναλωτής πληρώνει στον λογαριασμό ύδρευσης 38,65 ευρώ και ο Αθηναίος 17 ευρώ!  (μάλιστα για να μην αδικήσουμε, αφαιρούμε τα 4,29 ευρώ προσαυξήσεις ανεξόφλητου χρέους από τα 43 ευρώ που αναγράφονται στον λογαριασμό του Χανιώτη ως τελικό ποσό).

Για τις ίδιες δηλαδή υπηρεσίες ο ένας πληρώνει λογαριασμό πολύ παραπάνω από τον διπλάσιο του άλλου, επειδή μένει Χανιά και η επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης εδώ χρεώνει τον κούκο αηδόνι.

Από πού προκύπτει η διαφορά αυτή; Όχι πάντως από τις τιμές χρέωσεις αλλά από το καπέλο που αποφασίζει η ΔΕΥΑΧ να βάλει στους λογαριασμούς των καταναλωτών. 

Η χρέωση και τα ποσά στο νερό και την αποχέτευση είναι πάνω κάτω τα ίδια. Γι αυτό και ο Χανιώτης καταναλωτής μεμονωμένα για την αξία του νερού και της αποχέτευσης πληρώνει 6,90 ευρώ και 5,18 ευρώ αντίστοιχα. Παρόμοιο ποσό πληρώνει και ο Αθηναίος, 6,68 για το νερό και 5,01 για την αποχέτευση.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Εκεί που αρχίζει το παράλογο είναι στις επιπλέον χρεώσεις. Ο Αθηναίος έχει ένα πάγιο τέλος της τάξης των 2,90 ευρώ και τους ΦΠΑ. Ο Χανιώτης όμως έχει... (μετράτε) πάγιο ύδρευσης 12 ευρώ (!!!), πάγιο αποχέτευσης 6,9 ευρώ και ενοίκιο υδρόμετρου 1 ευρώ, συν τα ΦΠΑ.

Δηλαδή ο Χανιώτης καταναλωτής πληρώνει επιπλέον κοστούμι 19,9 και με το ΦΠΑ το ποσό είναι 24,477.

Γιατί;;; Γιατί αυτό το φέσι, τι παραπάνω προσφέρει εδώ η ΔΕΥΑΧ από την ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα. Τι είναι όλα αυτά τα φουσκωμένα πάγια; Η απάντηση είναι αέρας που ο καθένας χρεώνει όπως θέλει!