Έξι θέσεις αφορούν το νομό Ηρακλείου , τρεις το νομό Ρεθύμνης, δύο το νομό Χανίων και τέσσερις τον νομό Λασιθίου

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε εχθές, 15.03.2017, η με Αρ. Πρωτ.Α2α/Γ.Π./9391 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παύλου Πολάκη, με θέμα: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.». 

Με τη συγκεκριμένη απόφαση εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δεκαπέντε  επί θητεία θέσεων, ειδικευμένων ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ..
Ειδικότερα, οι διορισμοί αφορούν τους παρακάτω φορείς και θέσεις:

1.ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (Ν.Μ. ΠΑ.Γ.Ν.Η.), τέσσερις (4) θέσεις.

2.ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» (Ν.Μ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»), δύο (2) θέσεις,

3.Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, τρεις (3) θέσεις,

4.Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», δύο (2) θέσεις,

5.Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ν.Μ. Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ), δύο (2) θέσεις,

6.Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ν.Μ. Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), μία (1) θέση και

7.Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. - Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ), μία (1) θέση.

Οι συγκεκριμένοι  διορισμοί θα συμβάλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση και αναβάθμιση  των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας των δημόσιων φορέων στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υ.ΠΕ., που αποτελεί στόχο τόσο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας όσο και της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ..   

Επιπλέον, έχουν προκηρυχθεί δύο  θέσεις ειδικευμένων ιατρών, που θα στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων καθώς και επτά θέσεις νοσηλευτών, μέσω ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 970/14.03.2017 ανακοίνωσή του. Η προθεσμία συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόσκληση λήγει στις 31.03.2017.