Σε Διεθνές Συνέδριο της UNESCO και της “DG MARE” για τη Θαλάσσια Χωροταξία συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, στο Παρίσι.

Το συνέδριο αποτελεί δραστηριότητα της ΕΕ σε συνέχεια σειράς πρωτοβουλιών για την σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό στις χώρες - μέλη, και με παράλληλη συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, των παράκτιων χωρών-μελών αλλά και με επιστημονικούς φορείς από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συνεργαστούν για την οικοσυστημική προσέγγιση του θέματος, δηλαδή την χρήση του παράκτιου-θαλάσσιου χώρου προστατεύοντας το περιβάλλον, που αποτελεί βασική προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Όπως επισημάνθηκε από τους ομιλητές και τον αρμόδιο εκπρόσωπο της  «DG MARE» Φελιξ Λέινεμανν, καίρια ζητήματα αποτελούν: η ανάπτυξη και υλοποίηση παρακτίων-θαλάσσιων σχεδίων χρήσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο αλλά και η δια-περιφερειακή συνεργασία για την κοινή χρήση του θαλάσσιου  χώρου. Η UNESCO αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πρωτοπόρο οργανισμό και στα θέματα Θαλάσσιας Χωροταξίας με στόχο την αειφορία στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή στο συνέδριο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στον Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο χώρο, τον Ατλαντικό και Ειρηνικό, ως παραδείγματα μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.