Από την αρχή του 2017 έως και σήμερα οι τράπεζες χάνουν καθημερινά καταθέσεις ύψους 44 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν 121,3 δισ. ευρώ περίπου. Μέσα στον Ιανουάριο αποσύρθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα καταθέσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ, προσγειώνοντας το συνολικό απόθεμα των αποταμιεύσεων στα 119,7 εκατ. ευρώ. Στις 50 ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από τα τέλη Ιανουαρίου οι εκροές καταθέσεων ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ και πλέον το συνολικό τους μέγεθος κινείται στην περιοχή των 117 δισ. ευρώ.

Με πιο απλά λόγια από την αρχή του 2017 έως και σήμερα οι τράπεζες χάνουν καθημερινά καταθέσεις ύψους 44 εκατ. ευρώ. Αυτή η αύξηση του ρυθμού αναλήψεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς έχει επισημανθεί από τραπεζικά στελέχη. Από τα 840 ευρώ που δικαιούται έκαστος καταθέτης ως αθροιστικό όριο αναλήψεων σε διάστημα δύο εβδομάδων τους τελευταίους δύο μήνες ο μέσος όρος των αναλήψεων αυξήθηκε από τα 380 ευρώ στα 650 ευρώ!

Αυτές οι εκροές δεν αφορούν τόσο στο «παλαιό» χρήμα, όσο στο λεγόμενο «νέο χρήμα», ήτοι χρήματα που ήταν φυλαγμένα εκτός τραπεζών και κατατέθηκαν στις τράπεζες μετά τον Ιούνιο του 2015 και την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών. Αυτή η κατηγορία καταθετών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των capital controls, έχουν δείξει πως επηρεάζονται σημαντικά από την αβεβαιότητα που προκαλεί η παρατεταμένη διαπραγμάτευση κυβέρνησης και θεσμών.

Πάντως, η μείωση των καταθέσεων σχετίζεται και με το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει να μειώσουν τα επίπεδα του δανεισμού τους αποπληρώνοντας δάνεια ή εξοφλώντας τα, ενώ πολλές εξ αυτών έχουν κατευθύνει σε άλλα επενδυτικά προϊόντα τις αποταμιεύσεις τους (π.χ. εταιρικά ομολόγα υψηλής διαβάθμισης) φοβούμενες μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Πηγή: cnn.gr