Απάντηση Δημοτικής Αρχής στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης για την οικονομική λειτουργία του Δήμου Πλατανιά

"Σε συνέχεια του από 16/3/2017 Δελτίο Τύπου αναφορικά με την έγκριση του Ισολογισμού- Απολογισμού του Οικονομικού Έτους 2015 από το ΔΣ Πλατανιά και σε απάντηση των καθ’ όλα άστοχων και παραπλανητικών δηλώσεων του επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Εμμ. Ντουντουλάκη για τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου Πλατανιά, επανερχόμαστε στο θέμα, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, επισημαίνοντας τα εξής: 

1.Θα ανέμενε κανείς από τη μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Πλατανιά να προσεγγίσει ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως αυτό της έγκρισης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2015, με περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα και με λιγότερη επικοινωνιακή στόχευση και δημαγωγικό λαϊκισμό. 

2.Η μείζονα αντιπολίτευση αντί να αναγνωρίσει την θετική πορεία που καταγράφει σε επίπεδο οικονομικής λειτουργίας ο Δήμος Πλατανιά τα τελευταία χρόνια, με βάση τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, τις εκθέσεις του ΓΛΚ κ.α., επιδίδεται σ’ ένα «κυνήγι μαγισσών» για λόγους επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, αγνοώντας προκλητικά τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο - και τα οποία αποτύπωναν με ξεκάθαρο τρόπο την θετική οικονομική λειτουργία του Δήμου – αλλά και τις διευκρινήσεις και τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από την Οικονομική Υπηρεσία και την Ορκωτή Λογίστρια.

3.Πέραν των παραπάνω και σε ότι έχει να κάνει με τις αναφορές περί δανεισμού και αποπληρωμής των δανείων του Δήμου, οφείλουμε να επισημάνουμε στον κ. Ντουντουλάκη ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή – από το 2011 έως και σήμερα - δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο αντίθετα αποπληρώνει και εξυπηρετεί κανονικά τα ήδη υπάρχοντα δάνεια προς το Τ.Π.Δ. και την Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Αγροτική Τράπεζα) που είχαν λάβει οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι πριν το 2011. 
Ειδικότερα για το έτος 2015, ο Δήμος Πλατανιά αποπλήρωσε στη διάρκεια της χρήσης το ποσό των 151.111,08 € που αφορούσε χρεολύσια και τόκους, οι δε συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου (Δάνεια τραπεζών) – στις οποίες αναφέρεται ο κ. Ντουντουλάκης στην ανακοίνωση του τονίζοντας  ότι είναι εσφαλμένες - ανέρχονται συνολικά στο ποσό του 1.380.203,52 €, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει τόσο ο ίδιος όσο και οποιοσδήποτε πολίτης από τα στοιχεία του ισολογισμού, τα οποία είναι δημοσιεύσιμα - και άρα διαθέσιμα στον καθένα - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.Τον καλούμε τέλος να πάψει να συμβουλεύεται και να παρασύρεται από άσχετους – με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και δει των οικονομικών – “συμβουλάτορες” που τον εκθέτουν και τον ενημερώνουμε πως τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι Υπηρεσίες του Δήμου, είναι στη διάθεση του για να του εξηγήσουμε – για ακόμη μια φορά – τα θέματα που ο ίδιος και οι συνεργάτες του αγνοούν."