Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1οΓυμνάσιο Χανίων).

"Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι την Τρίτη  21/3/2017, ώρα  20.30, θα πραγματοποιηθεί η  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΕΛΜΕ Χανίων (στο 1οΓυμνάσιο Χανίων).

Η Ημερήσια Διάταξη έχει οριστεί ως εξής:

1.Ενημέρωση-εξελίξεις στα θέματα: μαθητεία-δημιουργικές εργασίες-θεματική εβδομάδα .

2.Ζητήματα της  ειδικής αγωγής.

3.Αντιπολεμική πορεία στη Σούδα 2   Απριλίου 2017.

4.Τοποθέτηση αναπληρωματικών μελών στις επιτροπές παιδείας των δήμων που συμμετέχουμε.

5.Οικονομικός απολογισμός για το 2016.

6.Συζήτηση για το υποχρεωτικό ωράριο εκπαιδευτικών στα σχολεία.

7Η απόφαση για τη αλλαγή του τρόπου επιλογής διευθυντών από το ΣτΕ.

Η συνεδρίαση αυτή (όπως κάθε συνεδρίαση ΔΣ) είναι ανοιχτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Οι συνάδελφοι / συναδέλφισσες ενημερώνονται ότι μπορούν, ακόμα, να προτείνουν την ένταξη, εντός ΗΔ θεμάτων που οι ίδιοι θεωρούν σημαντικά, ώστε αυτά τα θέματα να συνεκτιμηθούν με τις προτάσεις που κάνουν τα μέλη του ΔΣ, προκειμένου για την κατάρτιση της Η.Δ. μελλοντικών συνεδριάσεων. Οι προτάσεις αυτές, μπορούν να κατατίθενται γραπτώς, π.χ. με αποστολή μηνύματος προς το (ηλεκτρονικό) γραμματοκιβώτιο της ΕΛΜΕ ([email protected]), είτε δια ζώσης, ενώπιον του ΔΣ."