Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., σε μια κοινή προσπάθεια συμβολής στο διάλογο για το αναπτυξιακό  πρότυπο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, διοργανώνουν στο Ηράκλειο, την 1η Απριλίου 2017 Ημερίδα με θέμα «Τουρισμός, Διακλαδική Δυναμική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Τα τελευταία χρόνια και ενώ βασικοί δείκτες της οικονομίας (ΑΕΠ, απασχόληση) συνεχίζουν καθοδική πορεία ή βρίσκονται σε στασιμότητα, ο αριθμός των αφίξεων τουριστών από το εξωτερικό στην Ελλάδα αυξάνεται με ιδιαίτερα δυναμικό ρυθμό. Τα προφανή οφέλη από τις εξελίξεις στον αριθμό των αφίξεων, χρονικά συμπίπτουν με τη δραματική υποχώρηση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων. Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτά τα οφέλη διαχέονται και αντανακλώνται στην αξία παραγωγής και στην απασχόληση των κλάδων που έμμεσα συνδέονται με τον τουρισμό. 

Οι ομιλίες της ημερίδας επικεντρώνονται στις δυνατότητες και στις προϋποθέσεις ώστε οι  ευνοϊκές εξελίξεις στις αφίξεις να οδηγήσουν σε διάχυση του οφέλους και την ανασυγκρότηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, με όρους αναβάθμισης της εργασίας.

Επιπλέον και με σκοπό την πληρέστερη αξιοποίηση του εξωστρεφούς χαρακτήρα του τουρισμού, εξετάζεται η αναβάθμιση της εμπλοκής της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή τουρισμό, μέσω υπέρβασης του τρόπου προσέγγισης της Ελλάδας αποκλειστικά ή κυρίως ως χώρας υποδοχής.

Στην Ημερίδα θα συμμετέχουν με ομιλίες τους οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ), ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων του νομού Ηρακλείου, πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων και Ειδικοί Επιστήμονες.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 από τις 9:30 έως και 15:00 στο Aquila Atlantis Hotel Αίθουσα ΠΑΣΙΦΑΗ (Υγείας 2 Ηράκλειο).