Σημαντική ημερίδα στον δήμο Χερσονήσου με τίτλο «Γεφυρώνοντας τις πολιτισμικές διαφορές στην εκπαίδευση»

Για το  Δήμο Χερσονήσου, ένα σύγχρονο,  πολυπολιτισμικό  Δήμο, ημερίδες όπως αυτήν που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, ERASMUS PLUS  με τίτλο «Γεφυρώνοντας τις πολιτισμικές διαφορές στην εκπαίδευση»,  σε συνδιοργάνωση του Δήμου Χερσονήσου, με τις σχολικές συμβούλους 9ης, 6ης και 5ης περιφέρειας και τα Δημοτικά Σχολεία του Λιμένα Χερσονήσου   1ο & 2ο , είναι απαραίτητες και πολύτιμες. 

Το θεωρητικό πλάισιο της ημερίδας, πλαισιώθηκε από πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Οπως αυτή του Αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, κυρίου Γεωργίου Νικολάου,  σχετικά με τη «διαχείριση της ετερότητας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην σχολική τάξη».  
Αλλά και την εισήγηση των σχολικών συμβούλων, Στέλλας Κουτσουράκη και Ανδρονίκης  Σπαθαράκη της  5ης και  9ης εκπαιδευτικής περιφέρειας, σχετικά με την «αξιοποίηση της ετοιμότητας ως πρό(σ)κληση εμπλουτισμού της διδακτικής κουλτούρας, προϋποθέσεις - προτάσεις».

Η Σχολική Σύμβουλος της 6ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μαρία Δρακάκη, ανέλυσε το θέμα: «Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως εμπειρία διαπολιτισμικής αγωγής. 

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας είχε βιωματικό χαρακτήρα και τα εργαστήρια που έγιναν, με συμμετέχοντες τους εκπαιδευτικούς του Δήμου Χερσονήσου,  αφορούσαν μεταξύ άλλων, «το δίγλωσσο παιδί και τις ανάγκες του», και  «την διαπολιτισμική επικοινωνία με την αξιοποίηση της τέχνης, στη σχολική πράξη».  

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα ρόλο κάθε σύγχρονης κοινωνίας.  

Έτσι ο Δήμος μας στηρίζει πολύ αυτές τις προσπάθειες που θεωρείται ότι δρουν εξισορροπητικά, μεταξύ διακρίσεων και εντάσεων.