Από το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των κανονισμών και των νομοθετικών απαιτήσεων κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων γείωσης (θεμελιακής, αντικεραυνικής, λειτουργίας κλπ) παρέχει το νέο σεμινάριο που υλοποιεί το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους (βοηθούς, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες), σε υπεύθυνους συντήρησης βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε εργολάβους και κατασκευαστές συστημάτων γείωσης, σε τεχνικούς ασφαλείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Το σεμινάριο παρέχει επίσης, στους συμμετέχοντες πρακτική εξάσκηση για την πιστοποιημένη μέτρηση της αντίστασης γείωσης διαφόρων τύπων γειωτών (πασσαλογείωση, περιμετρική γείωση, θεμελιακή γείωση κλπ), αλλά και τη δυνατότητα να λύνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, την κατασκευή της κατάλληλης κάθε φορά γείωσης, την ενίσχυση υφιστάμενης γείωσης, την συντήρηση και προσαρμογή συστημάτων γείωσης στις απαιτήσεις των κανονισμών.

Ενότητες σεμιναρίου:

•Εισαγωγικές έννοιες στην εφαρμοσμένη ηλεκτροτεχνία

•Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Συστήματα γειώσεων ΤΝ, ΤΤ, ΙΤ

•Απαιτήσεις για τις γειώσεις και τις κύριες και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις

•Είδη γειωτών και διατάξεων γείωσης – Γενική επισκόπηση

•Θεμελιακή γείωση

•Γείωση αντικεραυνικής προστασίας

•Ενοποίηση γειώσεων

•Μέτρηση γείωσης ράβδου

•Μέτρηση εκτεταμένων γειώσεων [θεμελιακή, περιμετρική, ταινίας κλπ.]

•Μετρήσεις γειώσεων σε δύσκολες συνθήκες [σε συνθήκες πόλης κλπ.]

Το κόστος του προγράμματος είναι 140€ ανά συμμετοχή

Χρόνος Διεξαγωγής:  Δευτέρα- Τετάρτη & Σάββατο  από 27/03 έως 05/04 από 17:00μ.μ έως 21:00μ.μ. Διάρκεια: 20 ώρες

Εισηγητής: Χαράλαμπος Κουτρούλης, εκπαιδευτικός στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών. Εκπαιδευτής ενηλίκων σε τεχνικά σεμινάρια με αντικείμενο τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τις εφαρμογές των σχετικών κανονισμών, την επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κλπ

Πληροφορίες στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, τηλ. 2810-302736 & 302730, φαξ 2810-227189, [email protected] από 08:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr