H πορεία θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑΠΚ) όπως επίσης και άλλα θέματα, περιβάλλοντος-ανάπτυξης, τέθηκαν σε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Καλογερή με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. 

Στην συνάντηση που έγινε στο γραφείο του Υπουργού, στην Αθήνα, ήταν παρόντες,  η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα, η ειδική σύμβουλος του Υπουργού Μαρία Ζήφου, ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Ναπολέων Ξιφαράς, και ο σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Γιάννης Παρασύρης Χωροτάκτης-Μηχανικός.

Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η πορεία θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑΠΚ), σε συνέχεια της υπό όρους θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, και συζητήθηκαν οι κυριότερες παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο καθώς και το χρονοδιάγραμμα που διαμορφώνεται μέχρι την οριστική θεσμοθέτησή του. Επισημάνθηκε στον Υπουργό ότι μετά την ακύρωση από το ΣτΕ και των δύο Ειδικών Χωρικών Πλαισίων για τον Τουρισμό, η περαιτέρω χρονική καθυστέρηση στην έγκριση του σχεδίου θα έχει σαν αποτέλεσμα, κατευθύνσεις σε χωροταξικά ζητήματα να δίνονται από το απερχόμενο Περιφερειακό Πλαίσιο Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑΠΚ) του 2003, που εκ των πραγμάτων αδυνατεί να καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος σημαντικών νομοθετικών εκκρεμοτήτων σε χωροταξικά ζητήματα όπως το Π.Δ των Χρήσεων Γης (που βρίσκεται σε διαβούλευση) καθώς και οι προδιαγραφές των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων που προβλέπονται από το Ν. 4447. Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την βούληση της Περιφέρειας ώστε οι εν λόγω μελέτες να υλοποιηθούν από το ΣΕΣ 2014-2020, και για το σκοπό αυτό έχει ήδη γίνει δέσμευση σημαντικού ποσού από το ΠΕΠ Κρήτης. Στόχος της Περιφέρειας είναι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου στην Κρήτη, που ενισχύει και οριοθετεί το βασικό αναπτυξιακό μας πλαίσιο, ενώ αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα όλων των δήμων αλλά και των φορέων του νησιού μας. 

Απαντώντας ο Υπουργός και οι συνεργάτες του στα ζητήματα που τέθηκαν, όσον αφορά στο ΠΠΧΣΑΑ, δεσμεύτηκαν να σεβαστούν τη βούληση της κοινωνίας του νησιού όπως αυτή εκφράστηκε με την τεράστια συμμετοχή της στα πλαίσια της εκτεταμένης διαβούλευσης που προηγήθηκε της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, και να μην προβούν σε σημαντικές αλλαγές στο τελικό κείμενο που συνδύασε τις απόψεις της ΠΚ με τις αντίστοιχες τόσο των μελετητών, όσο και των επιβλεπόντων από πλευράς Υπουργείου. 

Παράλληλα διαβεβαίωσαν ότι όχι μόνο τα περιφερειακά πλαίσια, αλλά και το σύνολο της αναθεώρησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, (ΠΔ χρήσεων γης, Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια), θα έχει ολοκληρωθεί και θεσπιστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αναλυτική συζήτηση έγινε και σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες της Περιφέρειας που λόγω των πολυετών καθυστερήσεων, βρίσκονται ουσιαστικά σε ομηρεία. Οι εν λόγω πολίτες ενώ έχουν καταβάλλει χρήματα από το υστέρημά τους, αδυνατούν ακόμα και να προγραμματίσουν σε βάθος χρόνου, την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς τους. Ταυτόχρονα η καθυστέρηση αυτή αποτελεί αιτία αναστολής σημαντικής οικοδομικής δραστηριότητας που θα τόνωνε την τοπική οικονομία και θα δημιουργούσε πολλές θέσεις εργασίας στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Η καθυστέρηση οφείλεται κατά βάση στις αργόσυρτες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης κάθε σταδίου της μελέτης, σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επέρχονται περιοδικά στην σχετική νομοθεσία και προκαλούν διαστήματα αδράνειας ή ακόμα και υποχρεώσεις επανυποβολών.

Ο Υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα, το οποίο απέδωσε  στην έλλειψη προσωπικού λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου, και δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και για ενίσχυση των τμημάτων που ασχολούνται με την αδειοδοτησή τους.

Τέλος έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον Υπουργό για την πορεία των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα σύμφωνα και με το δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, καθώς και τις νεώτερες εξελίξεις γύρω από τα ενεργειακά έργα που ενδεχόμενα αφορούν την Περιφέρειά Κρήτης όπως, ο αγωγός φυσικού αερίου EASTMED, και το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από το Ισραήλ μέσω Κύπρου (EuroΑsia Ιnterconnector).