Μετάβαση Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στην Αυτοδιοικητική Συνάντηση της ΚΕΔΕ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο αύριο Τετάρτη 22 Μαρτίου, λόγω της συμμετοχής του στην αυτοδιοικητική συνάντηση  της ΚΕΔΕ με θέμα “ την παρουσίαση των θέσεων της ΚΕΔΕ ενόψει της προωθούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και τον καθορισμό των θέσεων της Αυτοδιοίκησης” που θα διεξαχθεί  στην Αθήνα