Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή  14 Μαΐου 2017 , από 08:00 μέχρι 18:00.           

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΤΔ του ΠΤ Δυτικής Κρήτης έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2016 μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 καθώς και όσοι εγγραφούν στοΟ.Ε.Ε.μέχριτη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας , το οποίο ορίζεται σε 2 €.

Τα εκλογικά τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνης , τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γνωστοποιηθούν με ειδική ανακοίνωση της Κ.Δ