Ο Δήμος Αποκορώνου σε μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί ενεργειακά ανέθεσε μια μελέτη με σκοπό να γίνει ολοκληρωμένη ηλεκτρονική καταγραφή και αποτύπωση του οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων του.

Με αυτήν την καταγραφή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου προχώρησε στην σύνταξη μελέτης με τίτλο “Μελέτη προμήθειας για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αποκορώνου” από την οποία προκύπτουν τα οφέλη που θα έχει ο Δήμος Αποκορώνου, από μια αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED. Η μελέτη κινήθηκε μέσα στα πλαίσια που προστάζουν οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι σύννομη με τον αντίστοιχο οδηγό που προτείνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στη χώρα.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αντικείμενο της ανωτέρω δράσης είναι η υλοποίηση των απαραίτητων βελτιστοποιήσεων, αναβαθμίσεων, προσαρμογών-επεκτάσεων, στο υφιστάμενο δίκτυο φωτισμού και η λειτουργία αυτού, με σκοπό την πλήρη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, την αναβάθμιση της παρεχόμενης προς τους δημότες υπηρεσίας φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η επιλογή της τεχνολογίας LED έγινε επειδή αφενός προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού με μεγάλες δυνατότητες κατευθυντικότητας και ομοιομορφίας, και αφετέρου επειδή παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας, αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Τέλος ο Δήμαρχος Αποκορώνου ανέφερε ότι ο Δήμος υπέβαλε αίτημα προέγκρισης χρηματοδότησης για την αντίστοιχη δράση από το Τ.Π.&Δανείων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να ολοκληρώσει τη δράση, η οποία θα αποφέρει την πλέον καλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου αλλά και μεγάλα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την εξοικονόμηση.