Για την 122η Σύνοδο  Ολομέλειας της   Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Ο Γιάννης Κουράκης, ως μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης συμμετέχει στην ‘122η Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών’, η οποία  πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες στις 22 & 23 Μαρτίου 2017.

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής στα Θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι προς συζήτηση:

Δήλωση του κ. Vytenis Andriukatis, Επιτρόπου Υγείας και ασφάλειας τροφίμων

Προς μια αειφόρο πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης
Ολοκλήρωση, συνεργασία και επιδόσεις των συστημάτων υγείας

Προβληματισμός για την Ευρώπη

Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3): αντίκτυπος στις περιφέρειες και στη διαπεριφερειακή συνεργασία

Ψήφισμα για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018

Σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών της ΕτΠ για το 2018

Σχέδιο δράσης με θέμα το Πλαίσιο Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών το διάστημα 2015-2030

Νομοθετικές προτάσεις για Κανονισμό επιμερισμού των προσπαθειών και Κανονισμό για τις δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF)

Ψήφισμα με θέμα το κράτος δικαίου στην ΕΕ από τοπική και περιφερειακή σκοπιά

Ψήφισμα σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει για την τοπική και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση η πρόθεση του ΗB να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook