Αλλάζουν τα πάντα γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις και στο εξής οι επιχειρηματίες που επιδιώκουν να λάβουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς, θα πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα.

H MEMO COMPUTERS σε συνεργασία με τη ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου για την «Διαδικασία δημιουργίας και υποβολής  προσφορών στο σύστημα Προμηθεύς».

Η πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr υποστηρίζει το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών συμβάσεων και αφορά το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται για ένα δημόσιο διαγωνισμό (ηλεκτρονική δημοσίευση, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση).

Η MEMOCOMPUTERS αναλαμβάνει ακόμα την προμήθεια στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς των  USBTOKENS ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) – Ψηφιακή Υπογραφή.

Η ψηφιακή υπογραφή έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη βαρύτητα από την φυσική υπογραφή σας και είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Για να αποκτήσετε την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (digitalsignature) θα πρέπει:

  1. να προμηθευτείτε μια συσκευή USB token από την MEMO COMPUTERS
  2. να αιτηθείτε μέσω ΚΕΠ και να αποκτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στα ψηφιακά πιστοποιητικά σας, 
  3. να γίνει εγκαταστήσετε την συσκευή στον Η/Υ σας και τα πιστοποιητικά σε αυτήν.

Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν προαιρετική όμως μετά τις 24/4/2017 θα γίνει υποχρεωτική για όλους με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότηταςσυμμετοχής ακόμη και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων διότι εξασφαλίζει τη διαφάνεια και ενισχύει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό.