Με την σύμβουλο νομικής στήριξης του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Ηρακλείου κ. Ελένη Κονιδάκη  συναντήθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μαρία Καναβάκη.

Η Αντιδήμαρχος και η κ. Κονιδάκη ανέπτυξαν έναν σχεδιασμό δράσεων με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αλλά και θέματα ισότητας των δύο φύλων.

 Εξάλλου η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής συνεργάζεται στενά με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου, το οποίο και εντάσσεται στο Δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ  Κρήτης.