Από τον Δήμο Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Όλες οι αναλυτικές προϋποθέσεις, τα όρια εισοδήματος και περιουσίας, τα απαραίτητα βασικά και ειδικά δικαιολογητικά αναγράφονται αναλυτικά στα έντυπα των αιτήσεων και στην απόφαση του Δ.Σ 157/2016

Η διορία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως 31η Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ για όλες τις Κοινωνικές Ομάδες: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για τις κατηγορίες των Πολυτέκνων, Τριτέκνων και ΑΜΕΑ γίνονται μέσω των αντίστοιχων συλλόγων τους που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ιεράπετρας.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες ευπαθών ομάδων:

 

ΑΜΕΑ

Αφορά: Άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, ο ίδιος ή τα άτομα που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

Σύλλογος ΑΜΕΑ Ιεράπετρας

Νικηφόρου Φωκά 20 – Ιεράπετρα

Τρίτη και Πέμπτη: Από 10.00 έως 15:00

Παρασκευή: Από 13:00 έως 15:00

Τηλέφωνα Σύλλογος ΑΜΕΑ:  28420 80139

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Αφορά: Πολύτεκνους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τουλάχιστον 4 τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

Σύλλογος Πολυτέκνων Ιεράπετρας

Πλατεία Ελευθερίας – Ιεράπετρα

Δευτέρα έως Παρασκευή: Από 18.00 έως 20:00

Τηλέφωνα Συλλόγου: 69 32 74 82 96 κ. Ευαγγελία Κορνάρου

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Αφορά: Τρίτεκνους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών, στους δύο συλλόγους τριτέκνων:

α. Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λασιθίου

Γραφεία: Στην Βιβλιοθήκη Ιεράπετρας (Δημαρχείο)

Τρίτη και Τετάρτη  18.00 έως 20:00

Πέμπτη 11:00 έως 13:00

Τηλέφωνα Συλλόγου: 69 78 97 49 62 & 69 34 62 52 54

β. Σύλλογος Τριτέκνων Ιεράπετρας

Γραφεία: Στο Παλιό Δημαρχείο

Πέμπτη 12.00 έως 14:00

Παρασκευή 17:00 έως 19:00

Τηλέφωνα Συλλόγου: 69 72 98 17 52 & 69 76 63 70 26

 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αφορά: Άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, ο ίδιος ή τα άτομα που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

Αφορά: Ανασφάλιστους υπερήλικες που επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων στους ίδιους ή στους συζύγους

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Αφορά: Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ΄ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων ή προστατευόμενων τέκνων (ένα τουλάχιστον τέκνο πρέπει να είναι άγαμο έως 23 ετών ή έως 25 ετών εάν σπουδάζει / στρατό), αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

● Χηρεία

● Ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης

● Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου

● Υιοθεσία τέκνου από ένα /μία μόνο γονέα

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Αφορά: Άνεργος για τουλάχιστον ένα συνεχόμενο έτος, ο οποίοι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η ανεργία να είναι του υπόχρεου ή της συζύγου στην φορολογική δήλωση και όχι των εξαρτώμενων μελών

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

 

ΛΗΠΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ

Αφορά: Μόνιμους κάτοικους Δήμου Ιεράπετρας που είναι λήπτες (οι ίδιοι ή οι σύζυγοι) των υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου Ιεράπετρας

Πληροφορίες, ειδικό 4σελίδο έντυπο αίτησης, κατάθεση αίτησης – δικαιολογητικών:

 

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Ιεράπετρας  κατά τις εργάσιμες ημέρες 12.00 έως 14:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και στα τηλέφωνα 28423 40350, 28423 40352, 28423 40354