Στη Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 22/3/2017, στην Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκαν, μεταξύ των αιρετών, οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τον «Καλλικράτη» καθώς και το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα πρέπει να αναληφθούν απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Β. Λαμπρινό, τοποθετήθηκε στο Σώμα της Συνέλευσης, τονίζοντας την ανάγκη, στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των δήμων  οι οποίοι εκτελούν  το σύνολο των καθολικών υπηρεσιών προς τους δημότες, όπως ύδρευση,άρδευση, αποχέτευση, αγροτικά-κτηνοτροφικά θέματα και πολλά άλλα και τα οποία δεν αφορούν το σύνολο των Δήμων της χώρας. Επίσης πρότεινε συγκεκριμένες αλλαγές για την ορθολογική ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων στους Δήμους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, για την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και για την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών.