Μία θέση για το Παθολογικό τμήμα, μια για το τμήμα Παιδιατρικής και μία για το τμήμα Νευρολογίας

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σας ενημερώνει ότι με τη με αριθμό πρωτ. 2751/22.03.2017 Προκήρυξη του Γ. Ν. Ρεθύμνου, εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν τρεις (3) επί θητεία θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Επιμελητή Β’, για τα αντίστοιχα Τμήματα. 

Συγκεκριμένα, η Προκήρυξη αφορά:

  • Μία θέση (1) Παθολογίας για το Παθολογικό Τμήμα
  • Μία θέση (1) Παιδιατρικής για το Παιδιατρικό Τμήμα
  • Μία θέση (1) Νευρολογίας για το Νευρολογικό Τμήμα

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γ. Ν. Ρεθύμνου εις τριπλούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 23 Μαρτίου 2017 έως και 11 Απριλίου 2017.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη