Πως διαμορφώθηκε το διοικητικό συμβούλιο από τις εκλογές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής Λαογραφικής  Εταιρείας Κρήτης, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες:

1.Κώστας Μουτζούρης
2.Ευγενία Παπαϊωάννου
3.Αρχόντισσα Ναναδάκη
4.Έλια Βαρδάκη
5.Σταυρούλα Μαρκουλάκη
6.Ιωάννα Μπασιά
7.Μαριάννα Καβρουλάκη ( για τον πρώτο χρόνο ) και
Αλεξάνδρα Κουρουτάκη ( για τον δεύτερο χρόνο )

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν :

1.Γεώργιος Κουρμούλης
2.Ελπίδα Θεοδωράκη

Αναπληρωματικό μέλος

Λουκάς Μπασιάς