Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα έχουν ως εξής:

1) Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (α.μ. 02/2011) – απευθείας ανάθεση.
Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με «Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία Ά εξαμήνου 2011 Δήμου Μινώα Πεδιάδας».
Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
3) Προγραμματισμός προσλήψεων καθαριστών – καθαριστριών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλάκης Ιωάννης.
4) Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηνάκης Γεώργιος.
5) Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της «Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α». Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.
6) Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της «Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α». Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.
7) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μανουράς Αριστείδης.
8) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Καλογεράκης Γεώργιος.
9) Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Τ.Ο.Ε.Β Ινίου – Μαχαιράς –Μοναστηρακίου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
10) Ψήφιση πίστωσης 58.900,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
11) Έγκριση συνδρομής σε εφημερίδες έτους 2011. Ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
12) Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, ποσού 20.000,00 €. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
13) Τιμολογιακή Πολιτική Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. για το έτος 2011.
Εισηγητής: Ο δ.σ. κ. Μελεμενής Δημήτριος.
14) Παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Βόνης στην ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Κοινότητας Βόνης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.
15) Παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαγγέλου. Έγκριση αλλαγής χρήσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.
16) Έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε κοινωνική δράση, για λογαριασμό της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αρκαλοχωρίου. Εισηγητής: ο δ.σ. κ. Χαρουλάκης Νικόλαος.
17) Μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Αρκαλοχωρίου, από το χώρο που φιλοξενείται σήμερα, στη δημοτική οδό Ροδαμάνθης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
18) Διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην Πλατεία Ελευθερίας της πόλης του Αρκαλοχωρίου, από 06:00 μ.μ. έως και 07:00 π.μ., κατά τους θερινούς μήνες. Ταξινόμηση καθισμάτων στην ίδια πλατεία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
19) Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με αρ. 494/1360/464/2011 Διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
20) Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με αρ. 1070/3254/1081/2010 Διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
21) Έγκριση εξόδων που αφορούν στην πραγματοποίηση Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2011 – Ψήφιση πίστωσης. Εισηγήτρια: η αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
22) Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 για την ένταξη του έργου: «Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα –Αμουργέλες». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
23) Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011 για την ένταξη του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις οικισμών (α.μ. 1/2007)». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
24) Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κ.α. για το Πρόγραμμα «ΚΕΡΑΜΕΥΣ». Ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
25) Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποδοχή χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου: «Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
26) Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση κ.α. 00-6495.007. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
27) Τροποποίηση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου κ.α. 00-6492.040 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
28) Τροποποίηση προϋπολογισμού – ενίσχυση κ.α. 10-6051. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
29) Λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού για το έργο: «Γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
30) Τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή κ.α. ως παλαιά οφειλή. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
31) Διαγραφή χρέωσης από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
32) Έγκριση επιστροφής ποσού 1.000,00 € στην Φροσυνάκη Ευπραξία του Γεωργίου. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
33) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού» (α.μ. 284/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
34) Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου Δ.Δ. Αρχαγγέλου». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
35) Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας δ.δ. Αποστόλων». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
36) Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου/Ά Φάση». Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
37) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 20/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
38) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 37/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
39) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιϊας Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 38/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
40) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε’ Δήμου Αρκαλοχωρίου» (α.μ. 01/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
41) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας παλαιού σχολείου δ.δ. Αρχαγγέλου» (α.μ. 280/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
42) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 στο δ.δ. Βόνης» (α.μ. 116/2010). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κ. Κυριακάκη Ειρήνη.
43) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (13/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
44) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (18/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
45) Έγκριση μετακίνησης Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Σμαρίου (23/07/2011). Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
46) Έξοδα μετακίνησης – χιλιομετρική αποζημίωση με ιδιωτικό όχημα υπαλλήλων Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Καλομοίρη Αικατερίνη.
47) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Παπουτσιδάκη Δημητρίου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
48) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Μπαστουνά Γεωργίου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
49) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
50) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του κ. Κανδεράκη Κωνσταντίνου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
51) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Μοσχονησώτη Γιασεμή. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
52) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Πεδιαδιτάκη Άννας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.
53) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών της κ. Μπαστουνά Φιλίας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πλεύρης Ευάγγελος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Γρηνάκης Γεώργιος

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook