Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

Λήψη απόφασης στήριξης του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ)  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Λήψη απόφασης για την προωθούμενη υποβάθμιση του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Αποχέτευση ομβρίων στην οδό Ν. Φωκά», στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», Άξονας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση5.b.2: Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου «Νέο ΚέντρουΔημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ Ιεράπετρας)», στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», Άξονας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 9.a.4: Συμπλήρωση- αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση διενέργειας προμηθειών- υπηρεσιών έτους 2017  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

1η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)

1η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017 του ΝΠΔΔ  «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντ. Πετράς)

Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών στο Δήμο Ιεράπετρας- διάθεση πίστωσης  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ανάληψη της αρμοδιότητας χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση έκθεσης εκτίμησης για τη μετατροπή της υποχρέωσης της εισφοράς γης σε χρήμα, της εταιρείας ΤΖΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2017-2018 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Καθορισμός χρήσης του δημοτικού κτιρίου στα Αχλιά, ως Δημοτικού Ξενώνα (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Καλαμαύκας Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Έγκριση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ που τη συνοδεύει, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ορισμός αναπληρωτή στη σύνθεση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)