Οι Λάιονς στα πλαίσια του προγράμματος "Sight First-Πρώτα η Όραση" και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δημιούργησαν οφθαλμολογικά κέντρα σε διάφορες χώρες για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της παιδικής τυφλότητας.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος, η Λέσχη Λάιονς "ΚΝΩΣΟΣ", συνεπής στο έργο της κοινωνικής προσφοράς  και ανθρώπινης συμπαράστασης, αγόρασε και προσφέρει ένα διόφθαλμο διαθλασίμετρο χειρός προκειμένου με αυτό και σε συνεργασία με Δήμους και Βρεφονηπιακούς σταθμούς να γίνεται  προληπτικός έλεγχος της όρασης- ανίχνευση διαθλαστικών σφαλμάτων, όπως στραβισμό, μυωπία, αστιγματισμό και άλλα σε βρέφη, παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς, εντελώς δωρεάν. 

Όταν το διαθλασίμετρο διαγνώσει ότι υπάρχει κάποια διαθλαστική  ανωμαλία, τότε οι γονείς ενημερώνονται για να εξετασθεί το συγκεκριμένο παιδί από έναν ειδικό Οφθαλμίατρο.

Η παρουσίαση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί στο ASTORIA CAPSISHOTEL, την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ.