Παρέμβαση του Γραμματέα ΠΕ ΝΔ Λ. Αυγενάκη

Στην κυβερνητική ολιγωρία σχετικά με τα χωροταξικά ζητήματα της Κρήτης και την αδειοδότηση των οικοδομικών συνεταιρισμών, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κο Γεώργιο Σταθάκη.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται «Η συνήθης ολιγωρία και οι αόριστες υποσχέσεις της Κυβέρνησης αναφέρονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σχετικά με τα χωροταξικά ζητήματα της Κρήτης όπως το περιφερειακό χωροταξικό και οι χρήσεις γης, καθώς και σχετικά με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης,  η πορεία θεσμοθέτησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, αν και έχει θετική –υπό όρους- γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση στην έγκριση του Σχεδίου. Επιπλέον, αναφέρονται εκκρεμότητες όσον αφορά στο Π.Δ. των χρήσεων γης και στα Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια που δεν έχουν προχωρήσει.»

Η παρέμβαση συνεχίζει λέγοντας ότι «Επειδή όμως ο χωροταξικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του βασικού αναπτυξιακού πλαισίου  της Κρήτης, οι καθυστερήσεις αυτές, σε συνδυασμό  με την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των δύο Ειδικών Χωρικών Πλαισίων για τον τουρισμό, έχουν ως αποτέλεσμα, όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης, οι κατευθύνσεις σε χωροταξικά ζητήματα να δίνονται από το  Περιφερειακό Πλαίσιο Κρήτης του 2003, το οποίο δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες και δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης.

Επιπροσθέτως, απροθυμία σημειώνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης και σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομικών συνεταιρισμών. Ο έλεγχος και η έγκριση κάθε σταδίου της μελέτης γίνεται με  καθυστέρηση  που μπορεί να διαρκέσει  και πολλά έτη. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι, αφενός οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν καταβάλει χρήματα στους συνεταιρισμούς να είναι δέσμιοι της κυβερνητικής ολιγωρίας και αφετέρου να αποκλείεται η σχετική οικοδομική δραστηριότητα που τόσο θα βοηθούσε στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.»

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου σας για την έγκριση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης;

2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των οικοδομικών συνεταιρισμών και πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα της καθυστέρησης που παρατηρείται;».