Ορισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Τουρισμού του Δήμου Χανίων

Τον κ.Βλαζάκη όρισε ως αντιδήμαρχο Αθλητισμού ο κ.Βάμβουκας ενώ το τμήμα τουρισμού του δήμου Χανίων αναλαμβάνει η κ.Αλιφιεράκη.

"Με Απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 27/3/2017, ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Τάσος Βάμβουκας, ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Βλαζάκη, αναθέτοντάς του την αρμοδιότητα του Αθλητισμού καθώς και του Γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών.

Με την ίδια Απόφαση αναθέτει επιπλέον στην Αντιδήμαρχο, κα. Ελευθερία Αλιφιεράκη, την αρμοδιότητα του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων. "