Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ., στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα life-ewas  με τίτλο «Αποδοτικές και βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων με την χρήση εργαλείων ICT ή Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας ) για την επίτευξη της μείωσης εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην διασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου διαχείρισης των φυσικών πόρων και των απορριμμάτων, με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και την συμβολή στην μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, του θορύβου και της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη διάρκεια της συλλογής των αποβλήτων και τη μεταφορά τους.

Στην ενημερωτική συνάντηση θα αναλυθεί η πιλοτική εφαρμογή στα Χανιά.