Το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, λόγω ελέγχου των ληξιαρχικών βιβλίων.

Παράλληλα, την Παρασκευή 31/3/2017 θα παραμείνουν κλειστά τα Ληξιαρχεία των Δ.Ε. Θερίσου και Ν. Κυδωνίας, λόγω ελέγχου των ληξιαρχικών τους βιβλίων.