Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ενεργά με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Αλεξάκη (αρμόδιο για Ευρωπαϊκά-Διεθνή θέματα) στη Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας για το Βιώσιμο Τουρισμό και τον Πολιτισμό της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ΠΑΙ), στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην ΠΑΙ για τη χρονική περίοδο 1.6.2016 έως 31.5.2017, που πραγματοποιείται σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 από το Υπουργείο Τουρισμού, στην Αθήνα.

Στην ΠΑΙ συμμετέχουν συνολικά οχτώ χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία. Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου έχει άτυπο χαρακτήρα και δεν διαθέτει καθεστώς Διεθνούς Οργανισμού.

Οι προτεραιότητες της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας στην ΠΑΙ είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

1)    Αντιμετώπιση προκλήσεων και αξιοποίηση ευκαιριών για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
2)    Ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους βασικούς εταίρους της περιοχής (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, κοινωνία των πολιτών) με σκοπό την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).
3)    Διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικές, οινοτουριστικές διαδρομές) και την ενίσχυση διασυνοριακών προγραμμάτων, με κύριο στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου (EUSAIR).
4)    Προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας των ΜμΕ μέσω της ενθάρρυνσης διασυνοριακών συνεργασιών, δημιουργίας cluster με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.
5)    Προώθησητουθαλάσσιουτουρισμού.

Το γενικό θέμα της ΣτρογγυλήςΤράπεζας είναι: “ Leveraging the cultural heritage of the Adriatic and Ionian Region for the promotion of sustainable tourism development”.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Αλεξάκης Γιώργος συμμετέχει στη συνάντηση με παρουσίαση για θέματα τουρισμού, μεταφορών και θαλασσίων θεμάτων. 

Στη συνάντηση επίσης συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΙ, Πρέσβης κ. F. Pigliapoco, ο Γεν. Γραμ. Τουρισμού, εκπρόσωποι από το Υπουργείου Εξωτερικών, και από την «Κοινωνία των Πολιτών» από τις χώρες ΠΑΙ.