Την Παρασκευή 31 Μαρτίου

Δημόσια  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 31-3-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων  στον πρώτο όροφο του κτιρίου  «Μελίνα Μερκούρη» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας Π.Ρήγας-Γ.Σωμαράκης ΟΕ.

Θέμα 2ο:Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας του κ. Κώτση Γεωργίου.

Θέμα 3ο:Ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος κυλικείο εντός του ΤΕΕ-ΙΕΚ -3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ιδιοκτησίας Κασωτάκη Στέφανου