Ο εμπορικός σύλλογος Ηρακλείου καλεί τα μέλη του σε καταληκτική γενική συνέλευση

"Κυρίες, Κύριοι συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας για τις πρώτες δύο Γενικές Συνελεύσεις, που ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να είναι τη Δευτέρα 20-3-2017 και 27-3-2017, απαιτείται αυξημένος αριθμός μελών για την επίτευξη απαρτίας.
Για το λόγο αυτό ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην τρίτη και καταληκτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας την 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 6.30 μμ. 

στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
                      
1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 1-1-2016 έως 31-12-2016
2. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από 1-1-2016 έως 31-12-2016.
3.Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2017."