Ειδική συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων πραγματοποιεί ο δήμος Πλατανιά

Γίνεται γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο,  ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 στις 6/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση για τον Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Πλατανιά περιόδου 2014 - 2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, στο Γεράνι Κυδωνίας.