Για αφαίρεση αρμοδιοτήτων κάνοιν λόγο οι εργαζόμενοι του ΟΑΚ - Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

Έντονες οι διαμαρτυρίες Σωματείου Εργαζομένων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης προκαλεί η δημοσιοποίηση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κρήτης και Δωδεκανήσων! 

Μάλιστα,οι εργαζόμενοι μιλούν για αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον ΟΑΚ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματεία Εργαζομένων, μέσω της οποίας ενημερώνει για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στην έκτακτη γενική συνέλευση που συνήλθε στις 28 Μαρτίου 2017.

"Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Σωματείου Εργαζομένων του Ο.Α.Κ. Α.Ε., συνεδρίασε σήμερα 28-3-2017, σύμφωνα με την από 22-3-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου περί έκτακτης σύγκλησης της.  

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου και τους Διευθυντές του Οργανισμού, για την ανησυχητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., εξαιτίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο συστήνεται ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ και μετά από αναφορά στα σχετικά δημοσιεύματα του Τοπικού Τύπου, αποφάσισε, ομόφωνα, μετά από διεξοδική συζήτηση, τα παρακάτω:

1.Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη σύσταση, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, καθόσον θεωρούμε ότι η Υπηρεσία αυτή, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, δεν πρόκειται να δημιουργήσει διατηρήσιμη αναπτυξιακή δυναμική για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 

Διαμαρτυρόμαστε επίσης, διότι, μέσω του Προεδρικού Διατάγματος και των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΥΔΕ, αφαιρούνται, με έμμεσο τρόπο, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) βασικές θεσμοθετημένες αρμοδιότητες, που πηγάζουν από τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού (Ν.4138/2013) και αφορούν στην υλοποίηση των μεγάλων οδικών έργων της Κρήτης (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ) και των μεγάλων υδραυλικών έργων (φράγματα).

Με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται η σύσταση ΕΥΔΕ σε όλη την Ελλάδα, ενώ συγκεκριμένα η ανωτέρω ΕΥΔΕ Κρήτης και Δωδεκανήσων θα έχει έδρα το Ηράκλειο, θα αντιστοιχεί σε οργανική μονάδα επιπέδου Υποδιεύθυνσης στο Οργανόγραμμα του Υπουργείου, με δύο (2) Τμήματα (Προγραμματισμού – Υποστήριξης και Κατασκευής Έργων), θα έχει οκταετή διάρκεια, με κύρια καθήκοντα αυτά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για όλα τα έργα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών (πλην των έργων παραχώρησης) και της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, τα οποία ανήκουν χωρικά στην Περιφέρεια Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.  Το κείμενο του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος είναι συνοπτικό, χωρίς ανάλυση, χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς αναφορά στην στελέχωση, στις οργανικές θέσεις και στους ιδιαίτερους επιχειρησιακούς στόχους της Υπηρεσίας, ενώ απουσιάζουν πληροφορίες για την άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής και Τμήματος Μελετών.     
2.    Τα εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι:

• Γιατί πριν από τη σύσταση της ΕΥΔΕ δεν προηγήθηκε διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Δήμους), τους φορείς και τους πολίτες και ενημέρωση των προθέσεων του Υπουργείου σε σχέση με την ανάγκη ίδρυσης νέων δομών διοίκησης, με δεδομένο την ύπαρξη, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ο.Α.Κ. Α.Ε.; Γιατί προτιμήθηκε η τακτική του αιφνιδιασμού; Ποιος θα μας ενημερώσει τελικά;
•Ποια πραγματική ανάγκη οδηγεί στην δημιουργία της νέας ΕΥΔΕ, ποιο κενό έρχεται να καλύψει, αφού οι δύο (2) ΕΥΔΕ που προϋπήρχαν στην Κρήτη (ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ)   έχουν καταργηθεί και οι αρμοδιότητες, τα έργα και το προσωπικό τους έχουν μεταφερθεί στον Ο.Α.Κ. Α.Ε., μέσω του ιδρυτικού του νόμου (Ν.4138/2013); Ποιος είναι εντέλει ο μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου για τα δημόσια έργα υποδομής στην Κρήτη;

• Γιατί αναιρείται η ουσία της επιδιωκόμενης διοικητικής μεταρρύθμισης του Κράτους και της αδήριτης ανάγκης για αποκέντρωση Υπηρεσιών, μέσω της επιλογής, σύμφωνα με το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, ενός κεντρικού συγκεντρωτικού αναχρονιστικού μοντέλου κατασκευής δημοσίων έργων; Το συγκεντρωτικό μοντέλο δεν αφήνει χώρο για τις τοπικές κοινωνίες ούτε για επιλογές μέσω του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, της μόνης νόμιμης διαδικασίας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των δημοσίων έργων.  
• Ποια είναι η ξεκάθαρη θέση του Υπουργείου για τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., ποια είναι η αιτιολόγηση της κατάργησης και αφαίρεσης των βασικών θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, που αφορούν στη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων οδικών έργων του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και στα μεγάλα υδραυλικά έργα (φράγματα); Γιατί η Προϊσταμένη Αρχή των έργων μεταφέρεται στην Αθήνα; Γιατί απορρίπτονται τα πλεονεκτήματα της τοπικής Προϊσταμένης Αρχής, που στην περίπτωση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο, δηλαδή των πλεονεκτημάτων της απόλυτης γνώσης των τοπικών θεμάτων, της ταχύτητας στη λήψη των αποφάσεων, της ευελιξίας και της μείωσης της γραφειοκρατίας; 
• Ποια είναι η ξεκάθαρη θέση του Υπουργείου στο θέμα της διαχείρισης των έργων, όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε., δηλαδή του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και των μεγάλων φραγμάτων της Κρήτης από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Ο Οργανισμός είναι σήμερα ο αδιαμφισβήτητα επιτυχημένος και αποτελεσματικός φορέας λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των φραγμάτων Αποσελέμη, Ποταμών και Βαλσαμιώτη, αλλά και των μεγάλων υδροαρδευτικών έργων στη Δυτική Κρήτη, έργων που υλοποιήθηκαν από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Άλλωστε δεν είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το αυτονόητο, ότι, εκ των πραγμάτων, μόνο ο φορέας που κατασκευάζει και βιώνει ένα τεχνικό έργο κατέχει και την απόλυτη γνώση του έργου, την κυρίαρχη, δηλαδή,  προϋπόθεση, για να μπορεί να είναι και αποτελεσματικός φορέας διαχείρισης. Αν ο Οργανισμός παραγκωνίζεται και αποκόπτεται από την κατασκευή των μεγάλων έργων, τότε πολύ εύκολα μπορεί να απολέσει και τη διαχείριση των έργων, που ήδη διαχειρίζεται. Η ίδρυση της ΕΥΔΕ ΚΡΗΤΗΣ και η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ίσως να είναι το πρώτο βήμα, με σίγουρο επακόλουθο την κατάργηση του ίδιου του Οργανισμού.

3.Θεωρούμε ότι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. υπάρχει γιατί το θέλουν οι τοπικές κοινωνίες και ο λαός της Κρήτης, γιατί έχει την απαραίτητη κοινωνική νομιμοποίηση και όποιος τολμά ας κάνει μια μέτρηση της Κοινής Γνώμης. Το Υπουργείο δεν μπορεί να απομακρυνθεί και να κλείνει τα μάτια σε αυτήν την πραγματικότητα. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι σήμερα το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας Κρήτης, με ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση έργων υποδομής, με μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη στην εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών σε όλη την Κρήτη, με σύγχρονο και ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και έμπειρους εργαζόμενους. Προβλήματα, δυσλειτουργίες, ελλείψεις προσωπικού και πόρων, παθογένειες και χρέη υπάρχουν από τη μια μεριά της ζυγαριάς του Οργανισμού και από την άλλη η αλήθεια και η απόδοση των έργων του και πάνω απ’  όλα  η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Ποιο είναι πιο σημαντικό; Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η απάντηση είναι αυτονόητη. Η προσφορά του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην υλοποίηση έργων υποδομής και στην ανάληψη αναπτυξιακών δράσεων δεν μπορεί να αποσιωπηθεί. Το σημαντικότερο επίτευγμα του Οργανισμού, τα τέσσερα (4) χρόνια της ζωής του, είναι η ολοκλήρωση των έργων του φράγματος Αποσελέμη και η γενναία απόφαση, που οδήγησε στην ανάληψη της διαχείρισης, από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε., των έργων αυτών και ιδίως του ειδικού, σύνθετου και πολύπλοκου έργου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη. Χωρίς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν θα είχαν υδροδοτηθεί, το 2015, οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου, από το νερό του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη και χωρίς τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. η διαχείριση του έργου θα ήταν σήμερα στα χέρια ιδιώτη επιχειρηματία. Το επίτευγμα αυτό, ως έκφραση του κοινωνικού ρόλου και του δημόσιου χαρακτήρα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,  είναι ξεκάθαρη απάντηση σε όσους δρομολογούν την κατάργηση του Οργανισμού, απόδειξη των δυνατοτήτων των δημόσιων φορέων, παράδειγμα προς μίμηση και σαφής εναντίωση στις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης υποδομών, που παρέχουν κοινωνικά αγαθά.  Εν τέλει ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. πρέπει μάλλον να τιμωρηθεί για τις επιτυχίες του ή γιατί τόλμησε να κλείσει το δρόμο στον ιδιώτη επιχειρηματία προς τη διαχείριση των έργων του φράγματος Αποσελέμη και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.).

4.     Τέλος, στηρίζουμε τις ενέργειες του Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτούμε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ενεργήσει με τρόπο αποφασιστικό για την αποτροπή δυσμενών εξελίξεων στον Οργανισμό και αρνητικών επιπτώσεων στους συναδέλφους εργαζόμενους, που θα προέλθουν από την ίδρυση της ΕΥΔΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ και συγκεκριμένα:

•    Να ανακοινώσει την παρούσα απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το οποίο αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό και αποφασιστικό όργανο του, να την αποστείλει στους μετόχους του Οργανισμού – Ελληνικό Δημόσιο, Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Περιφέρεια Κρήτης – σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι το Τ.Ε.Ε. και στους βουλευτές της Κρήτης και να οργανώσει πρόγραμμα συναντήσεων με όλους τους ανωτέρω, για ενημέρωση και έμπρακτη στήριξη των θέσεων του Σωματείου"