Μετάβαση Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με θέμα την αλλαγή του “Καλλικράτη”

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ με θέμα τις προτεινόμενες αλλαγές  του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Απριλίου στην Αθήνα, θα συμμετάσχει ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος και θα απουσιάζει – κατά την ανωτέρω ημερομηνία - από τα καθήκοντα του στο Δήμο.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ πρόκειται να αποφασισθούν επίσης οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στο πλαίσιο της διενέργειας του εθνικού διαλόγου με την Κυβέρνηση για τη διοικητική μεταρρύθμιση.