Η , προ μηνών, δημοσιογραφική αποκάλυψη της  υποκλοπής των συνομιλιών των μελών της ΤΡΟΪΚΑΣ ,σε κεντρικό Ξενοδοχείο ,αλλά και η πρόσφατη αναστάτωση , με την αποστολή δεμάτων-βομβών σε αξιωματούχους της Ε.Ε .,θέτει  επί τάπητος ένα αδήριτο ερώτημα :

«Υπάρχει διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών;;;».

Πρόσφατα ,ο Πρόεδρος της ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, παραδέχτηκε την πλήρη αδυναμία ελέγχου στα «βαλιτσάκια» υποκλοπών ιδιωτών ,την ύπαρξη κενών ασφαλείας ,λόγω παλαιότητας των συστημάτων και  τόνισε ότι απαιτείται να αντιμετωπισθούν οι σχετικοί κίνδυνοι από τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας  , όσο για τα δέματα-βόμβες δήλωσε ότι έχει επανειλημμένα επισημάνει την σοβαρότητα του θέματος ,παρότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της …

Άρα παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό  πρόβλημα!...

Οι πληροφορίες, προσωπικές ή δημόσιες, που διακινούνται μέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, διασφαλίζουν το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και των ατομικών δικαιωμάτων των χρηστών τους ή είναι στη διάθεση μυστικών υπηρεσιών, ιδιωτικών ντετέκτιβς, βιομηχανικών κατασκόπων, χάκερς ή ακόμα απλών περίεργων και αδιάκριτων;

         Το δύσκολο αυτό ερώτημα αυτό χρήζει οπωσδήποτε απάντησης, αν και δεν είναι καθόλου εύκολη.  

Όλοι διαθέτουμε τηλέφωνα (κινητά & σταθερά), τραπεζικούς λογαριασμούς, χειριζόμαστε Η/Υ, διαθέτουμε αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πιστωτικές κάρτες κ.λ.π.  Υποβαλλόμαστε σε ερωτήσεις, αξιολογήσεις, συμμετέχουμε σε έρευνες.  Εγγραφόμαστε, καταχωρούμαστε, συνδεόμαστε με το Διαδίκτυο.

Σίγουρα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η έννοα της ιδιωτικής ζωής, μέσα στο νέο αυτό κόσμο της τεχνολογίας.

Η σύγχρονη έννοια της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία βασικά δικαιώματα του ανθρώπου:

α)  το δικαίωμα να μη μας ενοχλούν

β) το δικαίωμα ελέγχου του τρόπου με τον οποίο συλλέγονται, χρησιμοποιούνται πληροφορίες που μας αφορούν και

γ) το δικαίωμα αξιοποίησης της προόδου της Τεχνολογίας για τη διατήρηση των συμφερόντων και επιλογών της ιδιωτικής μας ζωής.

Αυτές οι βασικές αρχές που συνθέτουν τη σύγχρονη έννοια της ιδιωτικής ζωής, διέπουν το Νόμο 2225/20-7-94 με τον τίτλο «Για την προστασία της Ελευθερίας, της ανταπόκρισης και επικοινωνίας».

Πέραν, όμως, της κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχει εισβάλλει στη ζωή μας το INTERNET. Το INTERNET, η ανεξάντλητη αυτή «δεξαμενή» πληροφοριών, παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.

 Οι κύριες αιτίες που συνέβαλλαν καθοριστικά στην εξάπλωσή του αυτή είναι τρεις:     

Η δυνατότητα διασύνδεσης όλων των προσωπικών Η/Υ
Η δυνατότητα εύκολης προσπέλασης του καθενός χρήστη ενός Η/Υ στο διαδίκτυο και
το φθηνό, σχετικά, κόστος χρήσης του

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι αναγκαία, παρά ποτέ άλλοτε, όχι μόνο στα πλαίσια ενός συστήματος Η/Υ, αλλά και σε όλο το δίκτυο επικοινωνίας ενός μεγάλου οργανισμού (π.χ. τράπεζες, νοσοκομεία, εταιρείες, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π.).

Υπάρχει δυνατότητα, άραγε, να υπεισέλθει στο σύστημα ένας τρίτος και να υποκλέψει απόρρητες πληροφορίες;

Δυστυχώς, αρκετοί υπεύθυνοι συστημάτων Η/Υ, αλλά και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών, δεν έχουν συνειδητοποιήσει επαρκώς τους κινδύνους παραβίασης των αρχών ασφαλείας των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν τέτοια προβλήματα ασφαλείας συχνά στις μέρες μας.

Μέχρι πρότινος, εκ του γεγονότος ότι σε μία εταιρεία ή ένα οργανισμό ή σε μια δημόσια υπηρεσία κ.λ.π. πρόσβαση στα συστήματα πληροφορικής είχαν μόνο ελάχιστοι ειδικοί, αναλυτές – προγραμματιστές – χειριστές κ.λ.π., δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας, διότι η μεγάλη μάζα των υπαλλήλων είχαν άγνοια του όλου θέματος και αντιμετώπιζαν τους Η/Υ σαν «μαγικά κουτιά».

Σήμερα όμως με τη γενικευμένη επιμόρφωση των υπαλλήλων, ιδιωτικών και δημοσίων, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα  χρηστών Η/Υ που τείνει να καλύψει το σύνολο περίπου των εργαζομένων.

Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν πια, τα σύγχρονα προβλήματα ασφαλείας των πληροφοριών να αντιμετωπιστούν με τους ίδιους απηρχαιωμένους τρόπους και διαδικασίες,  που αντιμετωπίζονταν ανάλογα προβλήματα μέχρι σήμερα.

Η ασφάλεια των πληροφοριών καλύπτει σήμερα ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών και δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκονται  θέματα διοικητικά, νομικά, τεχνολογικά και δεοντολογικά.

Εξ’ άλλου τον Ιούνιο  του 1997 επικυρώθηκε από τη Βουλή η συνθήκη  SCHENGEN, η οποία καλύπτει νομοθετικά, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τους όρους ασφαλείας των πληροφοριών και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Η Ε.Ε. για να προωθήσει τη μεγαλύτερη κατανόηση του όλου ζητήματος, χρηματοδότησε τη σύνταξη της "Πράσινης Βίβλου", για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, που ολοκληρώθηκε το τέλος του 1993.

Η "Πράσινη Βίβλος" δεν αποτελεί βέβαια Κοινοτική Νομοθεσία αλλά την καταγραφή απόψεων πολλών ειδικών επιστημόνων και διευκολύνει τα κράτη μέλη να προβούν σε μελλοντικές ενέργειες, σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Στη σημερινή εποχή των διαδικτύων και των μικροϋπολογιστών, μέσω των οποίων διακινούνται απόρρητες πληροφορίες, η επίλυση του προβλήματος ασφαλείας των πληροφοριών καθίσταται επιτακτική.

Απαιτείται:

  • Εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου (με πιθανή συμπλήρωσή του σύμφωνα με τις νέες ανάγκες) για τη διασφάλιση του προσωπικού απορρήτου του πολίτη, παράλληλα με την κινητοποίηση των επιστημόνων της πληροφορικής, προς την κατεύθυνση αυτή και την ενημέρωση των πολιτών, με βάση την ιδιαιτερότητα της Ελληνικής κοινωνίας.
  • Η διαρκής λειτουργία επιστημονικών επιτροπών που θα προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των πολιτών, αλλά και την ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών.
  • Ο επανασχεδιασμός των προγραμμάτων (λογισμικό) των διαφόρων εταιρειών πληροφορικής για να παρέχουν ουσιαστική ασφάλεια, ώστε να εμποδίζουν, οποιοδήποτε χρήστη πληροφοριακών συστημάτων,  να υπεισέρχεται "πειρατικά" στο σύστημα. 

Η επιτυχία της εφαρμογής του Ν. 2225 θα καλλιεργήσει στους πολίτες πεποίθηση προσωπικής αυτοπεποίθησης και ασφάλειας.

Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή Χώρα και η Δημοκρατία μας μολονότι ισχυρή, είναι πολύ ευαίσθητη για να δέχεται φαινόμενα ευτελισμού ανθρώπων και θεσμών από εκείνους που κακουργούν με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα σε βάρος και ανθρώπων και της Πολιτείας με κατάχρηση εξουσίας.

Η λειτουργία, δε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων & Πληροφοριών στο Ηράκλειο(ENISA)  αποτελεί μία πρόσθετη εγγύηση για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Όλοι επιθυμούμε να ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπου η επικοινωνία τελεί υπό την προστασία της Δημοκρατικής πολιτείας.

Μιας πολιτείας που μπορεί να αναδεικνύεται άξια της εποχής και της αποστολής της.

Μέχρι όμως να επιτευχθεί αυτό ,καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί…