Δήλωση των Ενεργών Πολιτών αναφορικά με την επέκταση της σύμβασης στο χώρο του καταυλισμού των ΡΟΜΑ στο Ηράκλειο:

"Το σημερινό πρόβλημα – της μη μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ και της αδυναμίας έναρξης της επενδυτικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο – αναδεικνύει καθαρά δύο πολύ σημαντικά προβλήματα:

Καμία κίνηση αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας, μέχρι σήμερα, δεν στηρίζεται σε οργανωμένο σχέδιο από το οποίο να προσδιορίζεται καθαρά το περιβαλλοντικό, οικονομικό και αναπτυξιακό όφελος Δήμου και Δημοτών
Όλες οι εξαγγελίες αυτού του είδους -και αυτή περισσότερο-, έγιναν με βιαστικό και προεκλογικό τρόπο (Απρίλιος 2014). Αυτό τελικά δείχνουν όροι της σύμβασης, όπως η τριετία για την μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ και μάλιστα με ευθύνη του επενδυτή!!!!

Σήμερα μπροστά στο τέλος της μεταβατικής αυτής περιόδου (τριετία 10-4-2017) ο δήμος βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλλημα

Δίνει χρονική παράταση στον ανάδοχο, η οποία θα συνοδεύεται και με αναστολή των όρων της υπογεγραμμένης σύμβασης (ενοίκιο 40.000 ευρώ μηνιαίως) ή όχι λόγω των συνθηκών που συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι και σήμερα ;

Οι «Ενεργοί Πολίτες» για να ξεπεραστεί το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί κατέθεσαν δύο προτάσεις:

Να δοθεί μικρής χρονικής διάρκειας (οκτάμηνο ) παράταση στην ισχύ της σύμβασης με τους ίδιους όρους του τρίτου χρόνου (3.000 ε/μηνιαίως) με δέσμευση του αναδόχου ότι αν στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο (ως προς την δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης) θα πληρωθεί όλο το αντίτιμο του ενοικίου που ορίζει η αρχική σύμβαση με τρόπο που θα καθοριστεί με την υπογραφή της επέκτασης.
Ο Δήμος οργανωμένα, με μέθοδο και γρήγορο ρυθμό να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της λύσης για την επόμενη μέρα του καταυλισμού που δεν είναι άλλη από την μετεγκατάσταση του. Η συναίνεση και η ικανοποίηση των οικιστικών αναγκών μαζί με την ικανοποίηση των αναγκαίων υποδομών και την εξασφάλιση διαβίωσης, υγείας και παιδείας χωρίς αποκλεισμούς και συνθήκες «γκέτο » αξιοποιώντας προγράμματα, εξαγγελίες , οικονομικές δεσμεύσεις και ίδιους πόρους.

Ιδιαίτερα σημειώνουμε ότι επιβάλλεται να μην επαναληφθούν «λάθη» του παρελθόντος.

Οι «Ενεργοί Πολίτες» θα συμβάλουν στην υλοποίηση των παραπάνω με όλες του στις δυνάμεις και δυνατότητες".